РЕМЗИЕ ГОЕДАРОВА

Телефон: 0896856932
Адрес: град Рудозем
Квалификация и опит:

Бакалавър по Специална педагогика, Специализация Логопедия – СУ „Св. Климент Охридски“ – 2005 г. – Магистър Логопед (Комуникативни нарушения на развитието) – СУ „Св. Климент Охридски“ – 2007 г. Логопед към ОДЗ „Снежанка“ – гр. Рудозем