Ресурсен център Перник

Телефон: 076/ 60 71 81
Адрес: кв. „Хр. Смирненски“ бл. 4, град Перник
Квалификация и опит:

Ресурсен център град Перник