Ресурсен център София-град

Телефон: 02/ 828 94 97
Адрес: град София, кв. Гео Милев, ул. „Владово“ №1, сградата на бившето 5-то ПУ
Квалификация и опит:

Ресурсен център София-град