Ресурсен център Стара Загора

Телефон: 042/ 264 188
Адрес: град Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 183 (в сградата на ПГМТТ „Г. Й. Вапцаров“)
Квалификация и опит:

Ресурсен център град Стара Загора