Ресурсен център Търговище

Телефон: 0601/ 6 44 64
Адрес: град Търговище, ул. „Кюстенджа“, № 89-А
Квалификация и опит:

Ресурсен център град Търговище