РОЗА ИВАНОВА

Телефон: 0878695892
Адрес: ул. „Пиротска“ 5, ет. 3, офис 10, град София
Квалификация и опит:

Логопед, клиничен психолог, специален педагог. Диагностика и логопедична терапия и консултация на всички комуникативни нарушения при деца и възрастни. Занимания за деца с терапевтични цели – музикотерапия и арттерапия. Град София