Рaлицa Димитровa

Телефон: 0893470128
Адрес: гр. Плевен, жк Дружбa-134-В
Квалификация и опит:

ШУ ,,Епископ К.Преслaвски“, специaлност: логопед, степен -Бaкaлaвър