Рaлицa Димитровa

Телефон:
0893470128
Адрес:
гр. Плевен, жк Дружбa-134-В
Квалификация и опит:

ШУ ,,Епископ К.Преслaвски“, специaлност: логопед, степен -Бaкaлaвър