СВЕТЛАНА БЕРОВА

Телефон:
0888030342, 0893464119
Адрес:
ул. „Възраждане“ 6, град Казанлък
Квалификация и опит:

Частен логопедичен кабинет в ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък