СВЕТЛАНА БЕРОВА

Телефон: 0888030342, 0893464119
Адрес: ул. „Възраждане“ 6, град Казанлък
Квалификация и опит:

Частен логопедичен кабинет в ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък