СВЕТЛАНА КАРТУНОВА

Телефон: 0878448632, 0887454868
Адрес: град София
Квалификация и опит:

Диагностика и терапия на речевото развитие в ранна възраст, проблеми в детското развитие от неврологичен характер, аустистичен спектър и слухова. Град София