Продължете към съдържанието

Симона Миланова

Симона Миланова
Телефон
0887831313
Адрес
гр. София
Квалификация и опит

Симона Миланова е логопед, който извършва диагностика и терапия на комуникативни проблеми в детска възраст в логопедичен център „Светулките“. С интереси в превенцията на езиковото и говорно изоставане през ранното детство, работата с нарушения от аутистичния спектър, особености в сензорната интеграция и психомоторно развитие, трудности във формирането на орално-моторни умения и хранителни механизми, неврологични и генетични заболявания, говорни и езикови нарушения при деца.