СИРМА БОШКИЛОВА

Телефон:
073/ 833691, 0887880043
Адрес:
ул. „Иван Михайлов“ 49, град Благоевград
Квалификация и опит:

Доктор по специална педагогика и магистър – училищен психолог, доставчик на социални услуги за деца и лица. Град Благоевград