СНЕЖАНА ГАНЦОВА

Телефон: 0898530960
Адрес: град Видин
Квалификация и опит:

Завършила ЮЗУ „Неофит Риски“ гр. Благоевград, специалност Логопедия. 4 години стаж като логопед в детска градина в град Видин