Станислава Кодева

Телефон:
0886 111 998
Адрес:
гр. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ №39
Квалификация и опит:

Магистър-логопед. Работа с деца ХАДВ, с аутизъм, със синдром на Даун. Работа с деца с езиково-говорни проблеми. Град Бургас.