Станислава Кодева

Телефон: 0886 111 998
Адрес: гр. Бургас, ул. „Кирил и Методий“ №39
Квалификация и опит:

Магистър-логопед. Работа с деца ХАДВ, с аутизъм, със синдром на Даун. Работа с деца с езиково-говорни проблеми. Град Бургас.