ТАИС-логопедичен кабинет

ТАИС-логопедичен кабинет
Телефон: 0878 680656
Адрес: гр. Варна, бул. Съборни 40
Квалификация и опит:

Квалифицирани логопеди, артикулационни консултации, образователни проблеми, езикови нарушения. Град Варна