Продължете към съдържанието

ТАНЯ ИЛИЕВА

Телефон
0894499096
Адрес
град Асеновград
Квалификация и опит

Образование: Логопедия и Слухово-речева рехабилитация
Допълнителни квалификационни курсове и обучения:
-"Терапия на нaрушенията на писмената реч";
-"Дислексия на развитието- идентификация и интервенции";
-" Арт-терапевтични техники при деца със специални потребности";
-"Монтеесори терапия";
-"Сензорно интегративна дисфункция – диагностика и терапия" и др.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 2008 г. -Логопедичен кабинет към Център за обществена подкрепа гр.Садово,обслужващ Община Садово
От 2012 г.Частна практика
град Асеновград