Продължете към съдържанието

Таня Коджабашева

Телефон
0885060268
Адрес
ул. „Цар Симеон I“ №47, гр. Бургас
Квалификация и опит

Завършила специалност „Логопедия“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Опит с деца с езиково-говорни нарушения (артикулационни нарушения, заекване, нарушения на четене и писане, комуникативни нарушения и общо недоразвитие на речта), синдром на хиперактивност с дефицит на внимание, разстройства от аутистичния спектър.
Логопед в Психо-логопедичен център „Прекрасни деца“, гр. Бургас.