ТЕОДОРА ЯНЕВА

Телефон: 0889333462
Адрес: кв. Възраждане
Квалификация и опит:

Логопед, педагог, работа с деца с физически увреждания.