ФАНИ МИХАЙЛОВА

Телефон:
0888334098
Адрес:
град София
Квалификация и опит:

Диагностика и терапия на езикови и говорни нарушения. Слухово-речева рехaбилитация при деца със слухови нарушения. -Консултиране на родители и учители -Осигуряване на методическа помощ и подкрепа. Град София