ФАНИ МИХАЙЛОВА

Телефон: 0888334098
Адрес: град София
Квалификация и опит:

Диагностика и терапия на езикови и говорни нарушения. Слухово-речева рехaбилитация при деца със слухови нарушения. -Консултиране на родители и учители -Осигуряване на методическа помощ и подкрепа. Град София