Фатме Метушева

Телефон: 0885645740
Адрес: град Гоце Делчев, с. Абланица
Квалификация и опит:

Специалист логопед. Завършила през 2004 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Работа с езиково и говорни нарушения при деца в град Гоце Делчев, с. Абланица.