ЦЕНТЪР„ПРЕГРЪДКА“

Телефон:
052/ 803904, 0878608712
Адрес:
ул. „Околчица“ №6, град Варна
Квалификация и опит:

Център „Прегръдка“ е специализирана социална услуга, насочена към деца от 5 до 18 години с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство на поведението. Услугата се финансира от Община Варна и е безплатна за потребителите с адресна регистрация в град Варна в рамките на 30 места