Продължете към съдържанието

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ

Телефон
052/ 953112, 0878608113
Адрес
ДКЦ „Чайка“, град Варна
Квалификация и опит

Възстановителна индивидуална и групова терапия, предназначена за хора с афазия след инсулт, черепно-мозъчна травма, тумор и др. Специалистите са невролог, логопед, психолог, социален работник, рехабилитатор и говорно-езикови асистенти