Юлия Димова

Телефон: 0886626293
Адрес: град Видин
Квалификация и опит:

Магистър логопед с 12 годишен опит с деца и ученици с езиково-говорни и комуникативни нарушения в град Видин.