ЮРКИЕ ФЕЙЗИ-ХОДЖА

Телефон: 0884176881
Адрес: град София
Квалификация и опит:

Консултации, диагностика и терапия на всички комуникативни нарушения. Град София