Логопедични кабинети „Бърборино“

Телефон:
0877 229979
Адрес:
гр. Пловдив, жк.Тракия, Търговски център – АРИМАГ
Квалификация и опит:

Логопедична диагностика и терапия при деца с езикови, и говорни нарушения в град Пловдив. www.logopedplovdiv.com