Продължете към съдържанието

Елеонора Драганова

Телефон
0888 560 121
Адрес
гр. Русе, ул. Алея Възраждане 8
Квалификация и опит

Диагностика, консултация, превенция и терапия на езиково-говорни нарушения. Изготвяне на индивидуална терапевтична програма за въздействие.

Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика - Русенски университет „Ангел Кънчев“ (старши учител).

Магистър по логопедия - Софийски университет „Св. Климент Охридски“.