Елеонора Драганова

Телефон:
0888 560 121
Адрес:
гр. Русе, ул. Алея Възраждане 8
Квалификация и опит:

Диагностика, консултация, превенция и терапия на езиково-говорни нарушения. Изготвяне на индивидуална терапевтична програма за въздействие.

Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“ (старши учител).

Магистър по логопедия – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.