Продължете към съдържанието

Генади Симеонов

Телефон
0887739333
Адрес
гр. Русе, жк. Възраждане
Квалификация и опит

Логопедичният кабинет е създаден с цел диагностика-консултация, превенция, терапия и рехабилитация на лица с комуникативни и езикови нарушения. Терапията е индивидуална, в зависимост от вида на нарушението и индивидуалните особености, провежда се от квалифициран логопед с богат опит в областта на речевата и езикова патология. Логопед Бакалавър Генади Симеонов e завършил с отличие висше логопедично образование в ШУ “ Епископ Константин Преславски“ през 2008 год. под ръководството на Проф. Д-р дмн Радослав Райчев, Проф. дмн Людмил Мавлов, Проф. д-р Лучиян Милков, Проф. Д-р Виолета Боянова, Проф. д-р А. Балтаджиева, Проф. д-р Р. Трашлиев, Проф. дмн И. Карагьозов, Проф. д-р А. Атанасова, Доц. д-р Живко Димитров Жеков, Доц. д-р Нели Василева. От 2008 год. до сега непрекъснато надгражда над опита и образованието си, като от началото на 2016 год. е сертифициран биофийдбек терапевт.

сайт: www.logoped-ruse.com/

Facebook страница: www.facebook.com/logoped.ruse/