доц. д-р Миглена Симонска

Телефон:
0887776843
Адрес:
гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов №1
Квалификация и опит:

Преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Публикации и дългогодишен клиничен опит в областта на заекване, дизартрия, артикулационни нарушения, езикови нарушения, речева апраксия и други.