Стела Иванова

Телефон:
0876900622
Адрес:
гр. София, бул. Европа 12
Квалификация и опит:

Магистър -Логопед, Специален педагог (град София)
2008 г. – завършила СУ „Св. Климент Охридски“
От 2007 г. активна работа с деца със СОП
От 2013 г. – ресурсен учител, логопед