Ваня Костадинова

Телефон: 0886 70 20 96; 0892 24 27 74
Адрес: гр. Благоевград
Квалификация и опит:

Магистър-логопед. Хоноруван асистент по Логопедия в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград; Логопед в ЦДГ; Логопед в частен кабинет.