Продължете към съдържанието

Янна Александрова

Янна Александрова
Телефон
0899882123
Адрес
Гр. Видин
Квалификация и опит

Бакалавър по логопедия. Опит при работа с деца с умствена изостаналост в помощно училище. В момента работя като логопед с деца с „Дисфазия на развитието“, „Артикулационни нарушения“, „Цепки на мекото и твърдото небце“, „Комуникативни нарушения при деца от аутистичния спектър“, „Слухови нарушения“, „Дислексия“ и „Дисграфия“. Също така работя и с деца ХРНВ и др.