Вазови и вазовски

Логопедико - 18740179 1334027966646001 4752497502936964443 n - образователни помагала, занимания и материали

Как се пишат притежателни прилагателни,
образувани от същински собствени имена?

Притежателни прилагателни, образувани от същински собствени имена, се пишат:

  • с главна буква, ако са образувани с наставките -ов, -ен, -ин (Вазови, Ботева, Дикенсов, Бай-Ганьово)
  • с малка буква, ако са образувани с наставката -ски (вазовски, ботевска, дикенсовски, байганьовски)

 

 

 

Източник:
„Нов правописен речник на българския език“ (БАН)

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE