Речево развитие в детската градина

Речево развитие в детската градина 1
Една от основните функции на обучението по български език в детската градина е задоволяването на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуникиране и общуване. Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически п...
Прочети още
Покажи
Скрий