10 правила за пренасяне на думите на нов ред

10 правила за пренасяне на думите на нов ред 1
Още в първи клас учениците се запознават с някои от правилата за пренасяне на думите на нов ред. За да усвоят това умение, е необходимо първо да се научат да разделят думата на срички. В тази статия съм систематизирала основните правила за пренасяне на думите на нов ред. Ако желаете, може да изтеглите и да принтирате файла с правилата ОТТУК. За да онагледите и упраж...
Прочети още

Помагала

Помагала 2
Образователни помагала за деца, които тръгват на училище, и за учениците, които срещат трудности в овладяването на четенето, писането и смятането. „Мога да чета“ е първото от поредицата помагала „Мога“. Разгледай
Прочети още

Вид, род и число на съществителното име

  В началния курс учениците се запознават със съществителното име като част на речта. В процеса на обучение е важно да усвоят следните езикови компетентности: да разпознават съществителните имена като части на речта да разграничават съществителни собствени и съществителни нарицателни имена да определят рода на съществителните имена да определят числото...
Прочети още

Оценка на знанията по БЕЛ преди 1. клас

Оценка на знанията по БЕЛ преди 1. клас 3
Показатели за оценка на знанията, уменията и компетенциите по български език и литература (6 - 7 години) Говорене и слушане: Участва устно в диалог. Конструира кратък описателен текст. Конструира кратък повествователен текст. Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение. Разбира и употребява думи-названия на познати предмети, ли...
Прочети още
Покажи
Скрий