Продължете към съдържанието

Терапия на дислексията (1. част)

В първта част от поредицата статии „Терапия на дислексията“ ще ви предложа някои примерни упражнения, които могат да се използват в терапията на ученици с фонологично-структурна форма на дислексия (използвана е класификацията на формите на дислексия, представена от Цветанка Ценова в книгата „Логопедия – описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения“). Упражненията са подходящи за прилагане както в логопедичния и ресурсния кабинет, така и в домашни условия. Те са нагледно представени  с помощта на комплекта образователни карти „Мога да чета“, който е особено подходящ за терапия на дислексията, защото:

  • съдържа 350 карти с главни и малки букви, както и карти с отворени срички, които предоставят неограничен брой възможности за комбинации и приложение;
  • буквите и сричките са отпечатани на бял фон, без отвличащи вниманието допълнителни елементи;
  • буквите и сричките са изписани според нормите, определени от Министерството на образованието и науката (МОН) и кодифицирани в Официалния правописен речник на българския книжовен език, изд. 2012 г. Така шрифтът на буквите от помагалото съвпада с шрифта, на който са отпечатани учебниците, които учениците използват.

(Разгледай образователното помагало „Мога да чета“ тук.)

СИМПТОМИ НА ФОНОЛОГИЧНО-СТРУКТУРНА
ФОРМА НА ДИСЛЕКСИЯ

Както подсказва и името, при фонологично-структурната форма на дислексия засяга знанията за фонологичното структура на езика.

ПРИМЕРНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТЕРАПИЯ
НА ФОНОЛОГИЧНО-СТРУКТУРНА
ФОРМА НА ДИСЛЕКСИЯ