Продължете към съдържанието

Запъване

говорни нарушения - запъване
Запъването е флуентно нарушение, което се характеризира с абнормална, непостоянна стойност на скоростта на говорещия, или и двете. Тези абнормални стойности се проявяват в наличието на един или няколко от следните симптоми:
– Прекален брой дисфлуентности, като повечето от тях не са характерни за заекващи хора.
– Често поставяне на паузи и нарушена прозодична структура, които не са подчинени на семантичните и синтактични правила.
– Висока степен на коартикулация между звуковете особено в многосрични думи.

Проф. Д. Левтерова посочва следната симпоматика на запъването:
– Бърз, неестествен, ускорен темп на речта.
– Нарушено речево дишане – минимални паузи в лимита на фразата или дискоординация между паузи и дишане.
– Удължаване на вокали.
– Вмъкване на междумения или възклицания.
– Повторения на звукове или думи.
– Беден синтаксис.
– Проблеми при четене и писане.
– Артикулационни нарушения.
– Монотонна реч.
– Намалена концентрация на вниманието.

Вижте още:
[st-tag-cloud]