Продължете към съдържанието

Звуков и буквен анализ на думите (2 част)

В първата статия от тази поредица разгледахме как да помогнем на детето да разбере каква е разликата между звук и буква и това, че звуковете се делят на гласни и съгласни. Сега може да преминем към същинския звуков анализ на думите. И така. В началния етап на ограмотяване, когато детето все още не познава буквите, развиваме само умението да прави звуков анализ на думите. Това е така нареченият предбуквен етап. По-късно, по време на буквения етап, с въвеждането на всяка нова буква се преминава към звуково-буквен анализ.

Обяснете, че когато правим звуков модел на думата, използваме различни цветове за гласните и съгласните звукове, които детето вече познава – с червен цвят означаваме гласните звукове, а със син цвят – съгласните. За да упражните, използвайте цветните карти от комплекта „Мога да чета“. Ще ги откриете в раздел „Звуков анализ“. Може да затвърдите знанията със следната игра: Обяснете, че трябва да разделите звуковете на два отбора – син отбор на съгласните и червен отбор на гласните. Произнасяйте звук, а детето трябва да определи в кой отбор попада той.

След като детето запомни кой цвят за кой звук използваме, може да въведем понятието звуков модел на думата. Обяснете, че когато правим звуков модел, ние първо откриваме звуковете в състава на думата и определяме техния брой. След това обозначаваме последователността на звуковете, като за всеки от тях използваме съответния цвят. За да упражните, използвайте безплатните шаблони за звуков и буквен анализ, публикувани на сайта Логопедико. Принтирайте шаблоните и, ако желаете, може да ги ламинирате за многократна употреба у дома, в логопедичния или ресурсния кабинет и в други образователни центрове.

И така. Изберете дума за звуков анализ. Ще дам пример с думата мак. Първото нещо, което детето трябва да направи, е да изговори думата чрез удължаване на всеки звук. Мммаааккк. Правейки това, то по-лесно ще се ориентира в броя и последователността на звуковете в думата. За всеки звук детето трябва да постави по една бяла карта. Така ще разберем дали то правилно е определило броя на звуковете. Ако се затруднява, нека повтори думата чрез удължаване на звуковете толкова пъти, колкото е необходимо, за да изпълни правилно задачата. След това е време да влезе в ролята на детектив и да открие на кой от шаблоните съответства броят на звуковете в думата мак. Използвайки сините и червените карти, то трябва да определи мястото на всеки звук в звуковия модел, като постави сини карти на мястото на съгласните звукове М и К, и червена карта на мястото на гласния звук А.

При деца в подготвителна група развиваме само умението за откриване на първия и последния звук в думата, докато учениците от първи клас трябва да могат правилно да броят звуковете в думата, да се ориентират в тяхната последователност и да локализират мястото на конкретен звук.

Уверете се, че детото е разбрало, че всеки звук има своето точно определено място в думата. Важно е да представяме точната последователност на звуковете, като използваме синия и червения цвят, защото в противен случай звуковият модел, който правим, няма да съответства на думата. Може да упражните това, като използвате следната игра: направете звуков модел на дума, но без да казвате коя дума сте намислили. Назовете две думи и детето трябва да познае на коя от тях съответства звуковия модел. Ето как: Намислих дума. Това е нейният звуков модел. Познай коя дума си намислих – дали това е думата куче, или думата стол. Според тебе на коя от думите е този звуков модел? Очакваме детето да съумее да прецени, че в думата куче се редуват съгласен и гласен звук, съответно на звуковия модел, който сме направили, докато думата стол започва с два съгласни звука и нейният звуков модел би изглеждал ето така.

В третата статия от тази поредица ще обсъдим в каква последователност се изучават буквите и как да развием умението за буквен анализ на думите. Образователното помагало „Мога да чета“, използвано в това видео, може да поръчате на сайта Логопедико или с лично съобщение на страницата ни във Фейсбук.