Продължете към съдържанието

Възвратно и анализиращо кръстосване

  Индивидите може да имат еднакъв фенотип, т.е. да имат проявени едни и същи белези, но да се различават по своя генотип, по алелите на гените, които определят тези белези. Когато във фенотипа на индивида е проявен рецесивен белег, то този индивид със сигурност е хомозиготен по рецесивните алели на гена, който определя този белег. В потомството на такива индивиди, получено чрез самоопрашване или при кръстосване между тях, винаги ще се проявява само рецесивния белег.

  Когато, обаче, във фенотипа на индивидите е проявен доминантен белег, не е ясно дали индивидите са хомозиготни или хетерозиготни, по алелите на гена, определящ този белег, защото доминантният алел на гена се проявява както в хомозиготна, така и в хетерозиготна комбинация. По проявените белези може да се определи само фенотипния радикал, но не и генотипа на индивидите. Определянето на генотипа на индивиди, проявяващи доминантни признаци, може да стане по експериментален път. Ако обектът, чиито генотип трябва да определим, е самоопрашващо се растение, тогава то се оставя да се самоопраши и в неговото потомство се проследява как се проявява белега. Ако потомството е еднообразно и няма разпадане по проявения белег, то анализираният индивид е хомозиготен. Ако в потомството се наблюдава разпадане на белезите, анализираният индивид е хетерозиготен (схема).

   

  P: AA x AA (проявен доминантен белег)

  G: A        A

  F1: AA (няма разпадане на белега, всички индивиди проявяват доминантния белег)

   

  P: Aa x Aa (проявен доминантен белег)

  G: A  a  A  a

  F1: AA  Aa  Aa  aa (разпадане на белега – ? проявяват доминантния белег и ? – рецесивния, разпадането по фенотип е 3:1, а по генотип – 1:2:1)

   

  Ако индивидът с проявен доминантен белег, чиито генотип трябва да установим, е двудомно растение или животно, тогава се прилага т.нар. анализиращо кръстосване. При него анализираният индивид се кръстосва с родителската форма с проявен рецесивен белег (възвратно кръстосване, беккрос) или с друг индивид с проявен рецесивен белег (схема).

   

  P: AA x aa                                           P: Aa x aa

  G: A       a                                            G: A a     a

  Fa: Aa (няма разпадане)                    Fa: Aa  aa  (разпадане в съотношение 1:1)

   

  По резултатите, получени в потомството, се определя дали анализираният индивид е хомозиготен или хетерозиготен. Ако потомството е еднообразно, анализираният индивид е хомозиготен, ако в потомството белегът се разпада в съотношение 1:1, анализираният индивид е хетерозиготен.

  Още теми по генетика »

  Пазарувай в своя град с отстъпки от 50% до 90%!

  Вижте още:
  [st-tag-cloud]